Kontakt

Vi som jobbar på

Byrå4  Redovisning

 

Kenneth Boström

kenneth.bostrom@byra4.com

 

Christina Bladh

christina.bladh@byra4.com

 

Helén Jonsson

helen.jonsson@byra4.com

 

Anna Lindström

anna.lindstrom@byra4.com

 

Kjell Boström

kjell.bostrom@byra4.com

 

Maud Hyrefeldt

maud.hyrefeldt@byra4.com

 

Ulrika Berg

ulrika.berg@byra4.com

 

Linda Olausson

linda.olausson@byra4.com

 

Jesper Olausson

jesper.olausson@byra4.com

 

Albin Åkesson

albin.akesson@byra4.com